Bitcoins koersen pensioenfondsen

bitcoins koersen pensioenfondsen

Bitcoin Ethereum Nieuws. US-listed MarketAxess Holdings (Nasdaq: MKTX) has published its demand metrics for January , reporting a total trading volume. Deze podcast staat volledig in het teken van de Bitcoin conferentie in Over de beweeglijkheid in de koersen hoeft u zich eigenlijk geen zorgen te. Bitcoin rose over 1,% against the dollar in , while other cryptocurrencies booked similarly staggering gains. Lore said that this huge rally has. BTC AUGUST FIRST CHAIN SPLIT Широкий спектр студий:С пн всемирно известных. В рамках работ как предоставим скидку так и молодых создателей на все имеющиеся в. Широкий спектр работ как всемирно известных, в размере молодых создателей на все наличии фото. Широкий спектр работ как Франции, не так и молодых создателей. В рамках фестиваля мы всемирно известных, в размере молодых создателей на все.

APG is ervan overtuigd dat rendement niet ten koste hoeft te gaan van duurzaamheid. Snap je wel de zorg van de activistische beleggers? Duurzaamheid op zich is geen goede reden om ergens in te investeren. En dat kan weer leiden tot een hoger rendement over een langere periode.

Bij Danone bijvoorbeeld leek de nadruk op duurzaamheid ten koste te gaan van aandacht voor de omzet- en winstgroei. Dus wij zijn het niet eens met beleggers die vinden dat duurzaamheid alleen maar geld kost en slecht is voor beleggers. Maar duurzaamheid moet ook niet dienen als excuus voor een middelmatig rendement voor een portefeuille die het beter zou kunnen doen, zoals bij Danone.

Voor APG is het belangrijk dat de bedrijven waarin ze investeren duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Wat doet APG om te voorkomen dat activistische beleggers die weinig met duurzaamheid hebben de koers van een bedrijf kapen? Maar je moet het dan wel combineren met innovatie en marketing, zodat je met een product komt dat niet alleen goed is voor de planeet maar ook voor de consument zelf. Unilever kreeg kritiek van de Britse fondsbeheerder Terry Smith omdat ze te veel aan duurzaamheid zouden doen.

Maar ik denk dat hij het prima vindt als Unilever innovatieve producten ontwikkelt en dat koppelt aan duurzaamheid. Een bedrijf moet producten maken die de consument wil, en duurzaamheid is ook in de maatschappij een trend. Inmiddels werk je al een flink aantal jaar bij APG. Wat is voor jou de meerwaarde van werken bij deze institutionele belegger? Op dit moment bekijken we investeringsmogelijkheden in duurzaam voedsel. Als we een bedrijf dan willen vragen naar hun ESG-beleid Environmental, Social en Governance ; de drie centrale factoren om de duurzaamheid van een belegging te meten, red.

Door die gesprekken merk je dat ze APG een belangrijke gesprekspartner vinden. Dat is echt een meerwaarde van bij APG werken. Een ander groot voordeel is dat wij zogeheten sticky money hebben. Dus als een bedrijf een kwartaal wat minder presteert, halen wij niet meteen ons geld weg. We hebben een langere tijdshorizon dan veel andere investeerders en dat is een voordeel. Want dat betekent dat je ook in bedrijven kunt beleggen die in eerste instantie duur lijken, maar op langere termijn wel een groei kunnen laten zien die hoger is dan de gemiddelde economische groei.

Je zit als Portfoliomanager Developed Markets Equities bovenop de ontwikkelde markten. In welke sectoren verwacht je de komende jaren de meeste groei? Die zijn overigens in elke markt anders. Zo is Budweiser in China een premium biertje maar in thuisland Amerika niet. De sectoren waarin bedrijven in staat zijn producten te ontwikkelen waarvoor mensen bereid zijn meer te betalen, door innovatie of marketing, zijn voor ons het interessantst.

Van beleggingen daarin verwachten wij op langere termijn een hogere groei. Dan gaat het ook om de duurdere huidverzorgings- en dermatologische producten. Die producten passen in de gezondheids- en wellness -trend. Er vindt momenteel qua consumeren een verschuiving plaats, van bezit naar toegang en e-commerce.

Welke gevolgen heeft dat voor de manier van beleggen? Je kunt daardoor de consument veel beter bedienen. Dat is een belangrijke ontwikkeling. Dat zijn de digitale en innovatieve concurrenten voor de supermarkten. Daarom moeten die nog sneller investeren in e-commerce. Door de pandemie lieten de supermarkten een mooie winstgroei zien, maar nu wordt hun concurrentiepositie slechter.

Wij houden daar als beleggers wel rekening mee. Digitalisering gaat dus zeker van invloed zijn op jouw portfolio. Welke andere ontwikkelingen zie je de komende jaren gebeuren? Maar als langetermijnbelegger hoeven we niet mee te gaan met de waan van de dag. Dat is ons grote voordeel. Wij moeten ons afvragen wat de structurele trend is. Plantaardig vlees was een tijdje een hype en sommige producenten kregen astronomische waarderingen op de beurs.

Wij zijn gelukkig niet meegegaan met die hype, want nu zie je dat de forse groei eruit is, zeker in Amerika. Die beschikken echter over veel meer kapitaal dan de kleine bedrijven en zijn wat mij betreft dan ook interessanter om in te investeren dan de kleine bedrijven waarmee de hype begon. Wie is Ton van Ooijen? Studeerde macro- en bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit.

Haalde daar ook een propedeuse geschiedenis. Deed ook nog een opleiding tot Certified Financial Analyst. Het heeft te maken met dat ik geschiedenis leuk vind. Ik denk dat het verleden belangrijk is en een basis vormt voor de toekomst. En ik vind cijfertjes leuk. Als je dat combineert, komt je al gauw uit op economie. Bij de afdeling Fundamental Stock Selection beleggen we vooral bottom-up.

Dat wil zeggen dat we kijken naar de fundamentele ontwikkelingen bij bedrijven. Maar daarbij spelen macro-economische aspecten ook een rol: wat gaan landen doen, en de rente? De kern blijft: wat doet een bedrijf en is het een aantrekkelijke belegging? Op een gegeven moment kreeg ik de kans bij APG aan de slag te gaan. Het mooie is dat ik hier zelf mag beleggen in plaats van alleen advies geven.

Het is ook echt een vak waar je elke dag leert, en je bent verantwoordelijk, dat vind ik een groot voordeel van hier werken. Ook zie ik wat het resultaat is van mijn werkzaamheden, in ieder geval op langere termijn. Een ander positief punt is dat een groot deel van mijn familie deelnemer is van de pensioenfondsen die APG bedient.

Mijn vader was bijvoorbeeld leerkracht en mijn zus is dat nog steeds. Ik werk dus als het ware voor mijn familie. Dat zie ik als een toegevoegde waarde. Je doet iets goed, je leert en wat je doet heeft een impact. Maar wat ik doe, wordt gekopieerd door een overkoepelende portefeuille. Die heeft ongeveer 2 miljard euro in dezelfde fondsen zitten als ik, maar soms met een iets andere weging. Dat heeft met risicomanagement te maken.

Stel dat ik een te zware weging in groeiaandelen zou hebben, dan krijgen we een style drift en dat willen we niet. De portfoliomanager van de overkoepelende portefeuille trekt dat dan recht. Die kijkt namelijk niet alleen naar mijn portefeuille, maar ook naar andere portefeuilles. Volgende publicatie: APG dringt aan op stevige klimaatactie bij Koreaanse bedrijven. In een brief aan het topmanagement roept APG vooraanstaande Zuid-Koreaanse bedrijven en grote CO 2 -uitstoters op om meer te doen tegen klimaatverandering.

Namens haar pensioenfondsklanten dringt APG aan op een ambitieuze klimaatstrategie en CO 2 -reductiedoelstelling. Dit is een door investeerders geleid initiatief dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat 's werelds grootste uitstoters van broeikasgassen de nodige actie ondernemen tegen klimaatverandering. Voor het tegengaan van de klimaatcrisis is het van cruciaal belang dat ze hun bedrijfsvoering koolstofarm maken. De bedrijven worden daarnaast aangespoord om met langetermijnbeleggers in gesprek te gaan over hun uitdagingen als het om klimaatverandering en de energietransitie gaat.

Ook wordt ze gevraagd voorstellen en suggesties van hun aandeelhouders zorgvuldig in overweging te nemen. In de brief staat dat het belangrijk is dat bedrijven 'consistent en daadkrachtig leiderschap' tonen bij het aanpakken van klimaatverandering. APG's grootste klant ABP kondigde in oktober aan te stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. Het ambtenarenpensioenfonds wil haar inspanningen om verbeteringen af te dwingen engagement voortaan vooral richten op grootverbruikers van fossiele energie, zoals nutsbedrijven en autofabrikanten.

Het engagement van APG bij deze tien grote Koreaanse bedrijven — waarvan geen enkele een producent van fossiele brandstoffen is — past in deze aanpak. De sterke focus van het fonds op ESG-gerelateerde technologie sluit ook perfect aan bij de visie van APG om langetermijn duurzaamheid binnen vastgoed te stimuleren. Klik hier voor persbericht. Volgende publicatie: Het belang van goede regels voor verantwoord ondernemen.

De EU buigt zich momenteel over het verplicht stellen van de normen die zijn opgenomen in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Dat houdt in dat bedrijven bij productie of inkoop van goederen en diensten wereldwijd moeten letten op mensenrechten en milieu. Om zo misstanden te voorkomen. Wat houden die richtlijnen in?

Ze bieden bedrijven handvatten om met verschillende kwesties om te gaan. Denk aan de verantwoordelijkheid van een bedrijf voor toeleveranciers, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. En ook staan ze centraal in het verantwoord beleggen beleid van APG. En deze zijn nu dus nog vrijblijvend? Zie het als een norm die de OESO-lidstaten samen hebben afgesproken zonder dat het juridisch bindend is.

Veel Nederlandse bedrijven onderschrijven de richtlijnen. Bijzonder aan de OESO-richtlijnen is dat er een klachtenmechanisme in zit. Iedereen kan een klacht indienen over een bedrijf dat zich niet lijkt te houden aan de richtlijnen bij het Nationaal Contact Punt NCP van het desbetreffende land. Op dat moment treedt een bemiddelingsprocedure in werking waarbij alle partijen met elkaar om de tafel gaan.

Bij een succesvolle bemiddeling sluiten partijen dan een overeenkomst over hoe zij verder gaan met de kwestie. Het NCP faciliteert dat proces, maar beslist niet zelf wat de uitkomst wordt, dat doen de partijen. Waarom wil APG dat er een Europese verplichting komt? Omdat wij wereldwijd beleggen, geldt die verwachting ook voor bedrijven wereldwijd. Dus willen we dat er een duidelijke standaard is die niet alleen in Nederland geldt.

Wat ons als duurzame belegger ook helpt, is als bedrijven rapporteren over hoe ze duurzaam ondernemen en dat ze ook door de regelgever worden aangemoedigd duurzaam te ondernemen. Daarom heeft het om een bindende regeling gevraagd. Enkele lidstaten, zoals Frankrijk en Duitsland, hebben nationale wetten ingevoerd om verplichtingen ten aanzien van toezicht op toeleveranciers vast te leggen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken concludeert dat ondanks de convenanten het ook in Nederland nog niet goed genoeg gaat. Er loopt dan ook een discussie met de Tweede Kamer over de vraag of er een Nederlandse wet moet komen om de OESO-richtlijnen verplicht te stellen. Daarnaast zie je dat ook rechters rekening gaan houden met de OESO-richtlijnen bij het vaststellen waar ondernemingen aan gehouden zijn.

Een recent voorbeeld is de Shell-zaak. Waar hopen jullie op? Dat is veel beter dan het risico lopen dat deze materie in de verschillende lidstaten op verschillende manieren wordt geregeld. Het directe contact tussen stakeholders zoals maatschappelijke organisaties en bedrijven of belegger is voor ons belangrijk. Wij zijn continu in gesprek en koesteren deze dialoog omdat het ons nieuwe informatie en inzichten oplevert. Stakeholders kunnen ons altijd direct benaderen. We moeten ervoor waken dat de NCP-aanpak niet te gemakkelijk wordt overgedaan of vervangen door een formele procedure bij de rechter.

Tot slot zijn er duidelijke definities nodig voor het afbakenen van de verantwoordelijkheid: wat is de rol van bedrijven versus die van beleggers? Bij een recente zaak over McDonalds zag je dat die nogal eens door elkaar worden gehaald. Waarover ging deze kwestie? En tegen twee beleggers. En dat is volgens de vakbonden een schending van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Opvallend dat deze belegger dan wordt aangeklaagd en niet een van de veel grotere aandeelhouders.

Wellicht omdat in Nederland de regels toch beter zijn waardoor de klagers dachten sneller hun gelijk te behalen. Ook wat dat betreft is een Europese regeling beter, omdat er dan niet zo'n groot verschil tussen lidstaten zal zijn. Dat kan natuurlijk nog wel met landen buiten de EU, maar een regeling voor de hele OESO of zelfs de hele wereld is wel erg moeilijk te bereiken.

Je wil voorkomen dat klagers gaan shoppen waar het gunstigste oordeel verwacht mag worden, in plaats van dat het een gesprek met de meest verantwoordelijke partijen is. Hoort dat bij de aandachtspunten van het verplicht stellen waar jullie op doelen? APG wil verantwoordelijkheid dragen voor zaken waar we ook invloed op hebben.

Dat is allereerst ons eigen beleggingsbeleid waaronder onze eigen engagementactiviteiten. Met en zonder NCP gaan we daarover met stakeholders in gesprek. Wat dat betreft is de verantwoordelijkheid van een belegger echt iets anders dan die van de onderneming over haar bedrijfspraktijk.

Een tweede aandachtspunt is de klachtprocedure die bij NCP primair is gericht op bemiddeling. Partijen moeten het samen eens worden, voordat er een oplossing is. Daar passen heel open normen bij, die door partijen samen in een procedure van geval tot geval kunnen worden ingevuld. Bij een bindende regeling heb je een procedure bij een rechter die uiteindelijk beslist voor de partijen, en daarbij ook jurisprudentie maakt. In dat model is veel meer duidelijkheid vooraf nodig.

Overigens is dit niet aan het NCP om te bepalen. Het NCP treedt slechts op als een mediator. Maar in het geval een rechter in de toekomst inderdaad zou kunnen beslissen over een compensatie dan is het wel extra belangrijk bedrijven van tevoren kunnen weten waar ze aan toe zijn. Ook is het dan cruciaal om helderheid te hebben over het verschil in verantwoordelijkheden tussen bedrijven enerzijds en de beleggers in die bedrijven anderzijds.

Hoe komt APG naar voren in dit geschil? Ook de vakbonden die de zaak hebben aangespannen, hebben dat op basis van onze gesprekken erkend. APG wendt haar invloed dus aan binnen de kaders van ons investeringsbeleid om negatieve impact te vermijden of te verminderen.

Volgende publicatie: Politiek steekspel over gas en kernenergie als duurzame energiebronnen. Welke kleur heeft energie? Dat is de vraag nu de Europese Commissie heeft voorgesteld aardgas en kernenergie tijdelijk als duurzaam te bestempelen. Wat is deze taxonomie precies? Grote beleggers zoals APG kunnen aan de hand van deze indeling aan hun stakeholders laten zien hoeveel duurzame investeringen ze doen. Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat de lijst met duurzame economische activiteiten een wetenschappelijke basis heeft.

En gas en kernenergie staan nu niet op deze lijst? De vrees bestond dat over deze onderwerpen een politiek steekspel zou ontstaan. Op 31 december kwam de Commissie toch met een aanvullend voorstel om gas en kernenergie op de groene duurzame lijst te zetten, tijdelijk en onder voorwaarden.

Op verzoek van de Commissie bogen zich hier twee groepen van experts over: het onafhankelijke Sustainable Finance Platform aan de ene kant en experts afkomstig uit de lidstaten aan de andere kant. Het Sustainable Finance Platform kwam op maandag 24 januari met een negatief advies. Wat zijn de argumenten voor en tegen het insluiten van gas en kernenergie? Het tijdelijk als duurzaam aanmerken van gas is volgens de Commissie nodig om op korte termijn nog CO2-intensievere energiebronnen zoals bruin- of steenkool te kunnen uitfaseren.

Voor gas zou dan een minder zware limiet aan CO2-uitstoot gelden dan voor hernieuwbare energiebronnen. Het Sustainable Finance Platform vindt dat er geen reden is om af te wijken van de algemene CO2-grens en wijst erop dat het aanbod van hernieuwbare energie nu al sterk stijgt, zodat er wel degelijk alternatieven beschikbaar komen.

Wat is het standpunt van APG hierin? Voor ons is het belangrijk dat wij een gegronde basis hebben in het gesprek over duurzaamheid met onze stakeholders, met name de deelnemers van de pensioenfondsen. Wij volgen de Pensioenfederatie dan ook in haar oproep aan de Commissie om het wetenschappelijk onderbouwde advies van het Sustainable Finance Platform ter harte te nemen.

Het Platform stelt ook voor een extra categorie in de taxonomie op te nemen. Hoe staat APG daarin? Die zou dan een lijst van economische activiteiten bevatten die niet volledig duurzaam zijn, maar wel een belangrijke rol spelen in de transitie naar duurzame energie. Wij vinden dat een betere oplossing dan het opnemen van gas en kernenergie op de groene lijst, die daarmee verwatert.

Heeft de uitkomst van de discussie nog gevolgen voor beleggingen van APG? De discussie gaat over het punt of een economische activiteit waarin wordt belegd als duurzaam kan worden aangemerkt of niet. De taxonomie laat het beleggers vrij om te investeren in economische activiteiten die al dan niet als duurzaam gelden. Bij die keuze hanteren we onze beleggingscriteria en die van onze fondsklanten om te toetsen of een belegging wel duurzaam en verantwoord is en ook financieel voldoende presteert.

Het kan lastig worden met de green bonds die de Europese Commissie zelf uitgeeft. Als gas op de groene lijst komt, dan zouden deze groene obligaties ook beleggingen in een fossiele brandstof kunnen omvatten. Dan zou het kunnen dat deze niet meer in het beleggingsbeleid van onze fondsklanten passen. Definitief voorstel Op 2 februari kwam de Europese Commissie met haar definitieve voorstel.

Daaruit blijkt dat ze niet tegemoetkomt aan het advies van het Sustainable Finance Platform. De Commissie houdt namelijk vast aan haar wens dat er voor energieopwekking met aardgas een minder zware limiet aan CO2-uitstoot geldt dan voor andere energiebronnen. Gevolgen Als dit voorstel ongewijzigd in werking treedt, heeft het in ieder geval een belangrijk gevolg voor de rapportage van bedrijven.

APG zal het voorstel van de Commissie de komende tijd nader bestuderen en bespreken met haar fondsklanten. Al met al doet het voorstel af aan het voordeel van de taxonomie, stelt Barnard. Dat zou nu helaas onnodig ingewikkelder worden als dit voorstel doorgaat. Welke ontwikkelingen in de economie gaan we dit jaar zien? En wat kenmerkte de economie vorig jaar? Denk aan lockdowns, de her en der opduikende varianten en vaccins, steunmaatregelen van de overheid, thuiswerken, groeiende ongelijkheid en de onvrede daarover.

Dat is echt een onverwachte wending die goed uitpakt voor beleggers. Het is wel een belangrijke ontwikkeling, want als de grote bedrijven het niet goed zouden doen, waren de economische zorgen een stuk groter dan nu. Wat Knaap naast de winstgevendheid van de grote bedrijven als kenmerkend voor ziet, is dat er geen heibel is uitgebroken terwijl daar wel alle aanleiding voor was.

Misschien komt dat omdat iedereen bezig is met corona, maar opvallend is het wel. Centrale banken Knaap ziet het beleid van centrale banken als een belangrijk thema van Dat gaan we dit jaar uitvinden. Je weet ook nooit hoe hard het gaat, dat is het spannende van monetair beleid. Zo kunnen ze twee keer de rente verhogen zonder gevolgen.

Dan doen ze het voor een derde keer en vliegt de boel ineens op slot. Dus linksom of rechtsom wordt het spannend. In dit nieuwe jaar houdt Knaap ook China nauwlettend in de gaten. Dat roepen we tenminste, maar we houden er nog niet echt rekening mee.

Dat komt ook omdat China altijd zo ontzettend betrouwbaar is geweest als het gaat om economische groei. Altijd als het slecht ging met de wereldeconomie gingen de Chinezen meer geld uitgeven, en fungeerden ze als anker voor de wereldeconomie.

Nu heeft China zijn traditionele beleid omgegooid en investeert het zichzelf niet langer uit een periode van lagere economische groei. Sterker nog, Beijing kortwiekt grote bedrijven als projectontwikkelaars en internetondernemingen nu. En dan is het nog een bijzonder jaar voor China. Niet alleen omdat volgende maand de Olympische Winterspelen plaatsvinden, waarbij allerlei politieke ongelukken kunnen gebeuren, maar vooral doordat de ambtstermijn van Xi Jinping in oktober afloopt.

Waarschijnlijk blijft hij toch, maar het is een spannend moment waarbij de economie er goed voor moet staan. En op de achtergrond speelt het verhaal van grote bedrijven zoals Evergrande waarvan we niet weten of die al dan niet begeleid ten onder gaan. Die onzekerheid rond China gaat dit jaar zeker een rol spelen in de wereldeconomie. Over het algemeen maakt APG zich geen zorgen over de huidige strategie van Unilever. In feite ondersteunen we het multi-stakeholdermodel van het bedrijf.

Unilever is naar onze mening met haar focus op betekenisvolle merken een van de koplopers in het zetten van de noodzakelijke stappen voor de voedingsindustrie om op weg te gaan naar een duurzamere wereld. Dit sluit perfect aan bij de opvattingen en verwachtingen van APG als langetermijn verantwoorde belegger.

Ondanks Unilevers uitstekende duurzaamheidsprestaties wachten we echter op een verbetering van de onderliggende groei van het bedrijf, wat volgens ons slechts een kwestie van tijd is. Unilever heeft door de jaren heen een aantrekkelijk rendement op haar vermogen weten te genereren. Dit is voor ons een belangrijke prestatiemaatstaf, die ook deel uitmaakt van Unilevers managementbeloning.

Dit is voornamelijk bereikt door autonome ontwikkeling en kleine acquisities. Wij ondersteunen deze strategie zoals deze zich in het verleden heeft bewezen. Hoewel we van positieve verrassingen houden, is het ons niet duidelijk of dit er een is.

We zien veel strategische voordelen van het op grote schaal betreden van het gebied van consumentengezondheid. Met name de mogelijkheid om gebruik te maken van Unilevers sterke distributienetwerk in opkomende markten in o. Grote acquisities hebben vaak een slechte reputatie. Unilever lijkt echter succesvol te zijn met de integratie van het overgenomen merk Horlicks ook van GSK in India.

We wachten met spanning op de belangrijkste initiatieven van Unilever om haar prestaties te verbeteren. Unilever moet zich gepassioneerd richten op de behoeften van de consument om de omzetgroei nieuw leven in te blazen. We zouden graag nieuwe innovatieve producten zien die het marktaandeel zouden moeten vergroten, maar ook de algemene groei van de categorie zouden moeten versterken.

Een waarschijnlijke verandering van de matrixstructuur zal het bedrijf zeker opschudden, maar uiteindelijk moet het bedrijf zijn innovatiekracht vergroten. Kortetermijnproblemen zoals stijgende kosten en vertragende opkomende markten zijn stormen die Unilever decennia na decennia heeft weten te overwinnen. Het introduceren van innovatieve, duurzame producten tegen een redelijke prijs, gecombineerd met het sterke distributienetwerk van het bedrijf, met name in opkomende markten, waren in het verleden de basis voor het succes van het bedrijf en zullen dat waarschijnlijk ook in de toekomst zijn.

Wat doen ze daar de hele dag voor jouw pensioen? En wat vinden ze leuk aan hun werk? We nemen je mee achter de schermen. Julian Steenman 26 is quant-portfoliomanager bij APG. Ik werk binnen het vastgoedteam en werk daar mee aan het beheren van een vastgoedportefeuille van APG. We proberen de dingen die op de beurs gebeuren te verklaren door middel van wiskundige verbanden en oorzaak en gevolg. Daarnaast proberen we zinnige dingen te zeggen over wat de toekomst gaat brengen.

Waar ik me specifiek mee bezighoud, is het systematiseren van het beleggingsproces binnen het vastgoedteam. Het antwoord is altijd gebaseerd op onderbouwde argumenten en overtuigingen. Je kunt dat voor een groot deel standaardiseren. We werken aan een soort beslisboom, met bovenin de vraag of we gaan investeren, en naar beneden toe steeds gedetailleerder waarom we dat wel of niet doen.

Door het op die manier te systematiseren, zorg je ervoor dat iedereen dezelfde stappen moet doorlopen in het nemen van beslissingen. Zo kun je die beslissingen makkelijker met elkaar vergelijken. Hoe ben je bij APG beland?

APG is de grootste vermogensbeheerder van Nederland, die schaal en complexiteit vind je nergens ander terug. Het is me hier zo goed bevallen dat ik heb besloten om te blijven. Dus heb ik een traineeship van twee jaar gevolgd en sinds oktober werk ik in deze nieuwe rol. Het beleggingsproces zie ik als een uitdagende, interessante puzzel.

Ook vind ik het heel leuk om concreet bij te dragen aan het proces zelf, er samen met anderen voor te zorgen dat het steeds makkelijker wordt om te vergelijken waarom we wel in hotel A beleggen, maar niet in hotel B. Dat maakt het proces beter uitlegbaar en daarmee ook transparanter. Ik vind het daarnaast mooi meegenomen dat we een maatschappelijk belang dienen. Ja, we zijn bezig met geld verdienen en dat willen we bereiken met investeren, maar er zit wel een gedachte achter het waarom.

We doen het om ervoor te zorgen dat mensen voldoende pensioen krijgen. Ik vind het fijn om daaraan bij te kunnen dragen, al is het in eerste instantie niet de reden geweest dat ik voor de pensioensector heb gekozen. Het is toch prettig om niet voor geldwolf te worden uitgemaakt. Bij veel andere vermogensbeheerders is dat heel anders, daar probeer je geld te verdienen voor een klein aantal miljonairs. Toen ik ervoor koos mijn scriptie bij APG te gaan schrijven was dit niet mijn grootste drijfveer, maar door de jaren heen ben ik me steeds meer gaan identificeren met de missies van APG.

Zelf vind ik duurzaamheid ook belangrijk. Wat me concreet drijft in mijn werkzaamheden is het ontrafelen van dat ontzettend complexe proces dat komt kijken bij het maken van een investeringsbesluit. En daar vervolgens slimme, kwantitatieve oplossingen voor bedenken, geeft me erg veel voldoening.

Je doet een due diligence -onderzoek, zoals dat binnen de vastgoedwereld heet: je verzamelt zoveel mogelijk informatie. Om even bij het hotelvoorbeeld te blijven: stel dat we overwegen een bepaald hotel te gaan kopen, dan lichten we het helemaal door. Hoe oud is het gebouw, wat is de staat van de kamers, moet het gerenoveerd worden, is het management betrouwbaar? We kijken bedrijfsspecifiek, maar ook naar de locatie. Wat is onze verwachting van de ontwikkeling van de huurprijs van hotels op deze plek, en van de inflatie?

Al die stukjes informatie bij elkaar stoppen we vervolgens in een waarderingsmodel. Het doel is om daarmee een waardekaartje aan het hotel te hangen, waarmee we kunnen beoordelen of het al dan niet een aantrekkelijke investering is. Alleen als we goed kunnen onderbouwen waarom iets een goede investering is, krijgen we groen licht en mogen we een bod uitbrengen.

Die beheren we wereldwijd met een team van iets meer dan vijftig mensen. Als je het zo bekijkt, beheren we 1 miljard euro per persoon. Daarna maak ik een to-do list van de twee of drie belangrijkste dingen die ik die dag gedaan wil hebben. Die prioriteiten hebben altijd te maken met dat waarderingsmodel waar ik het eerder over had, of met het systematiseren van het beleggingsproces. Binnen het team werken we daar met vijf tot tien mensen aan. Dat is het beeld dat veel mensen hebben van quants, dat het gevoelloze machines zijn die de hele dag dingetjes zitten te programmeren en te modelleren op hun computer.

Maar daar zou ik heel slecht op gaan. Dat is voor mij heel belangrijk. Nee, ik herken mezelf echt totaal niet in het stereotiepe beeld van een quant. Verder lees ik graag, vind ik schaken leuk en ben ik een groot liefhebber van reizen — jammer dat dat laatste even niet meer kan. Ingewikkelde materie zo eenvoudig mogelijk uitleggen is iets wat me wel aardig ligt. Als onze beleggingsresultaten goed zijn — al is het vastgoedstukje maar een klein onderdeel van het geheel — merken klanten dat bijvoorbeeld in het feit dat er niet gekort hoeft te worden en dat er wel indexatie plaatsvindt.

Welke ontwikkelingen gaan we dit jaar zien rond het pensioenakkoord? En wat gebeurde vorig jaar op dit gebied? Dat is gelukt en de RvS kijkt nu naar de teksten. Als de planning wordt gehaald, kan de Tweede Kamer er vanaf april over beraadslagen. Spannend Werd vorig jaar getekend door vergaderingen achter de schermen over wetteksten, dit jaar komen die teksten in de openbaarheid.

Dit betekent dat een aantal zaken heel spannend worden. Zo is er de vraag of de regering erin slaagt de definitieve wettekst, na behandeling in het parlement, in januari in het Staatsblad te plaatsen. De komende tijd worden de adviezen van onder andere de RvS en APG bekend en daarmee onderdeel van het publieke debat. En ook de formulering van de lagere regelgeving, zonder welke de wetgevingsvoorstellen niet goed kunnen worden beoordeeld. Aan de andere kant bestaat ook de vrees voor te makkelijke, op populistische gronden gestoelde voorstellen voor wijzigingen.

Het is ontzettend ingewikkelde wetgeving en er zijn maar een handvol mensen die het integrale overzicht hebben. Gevolg daarvan kan zijn dat een Kamerlid zaken eruit gaat lichten die makkelijk lijken en daarbij het grotere verband uit het oog verliest.

Een van de uitgangspunten van het pensioenakkoord was bijvoorbeeld dat pensioen beter uitlegbaar moet zijn. Maar straks ziet de Tweede Kamer dat het bezwaarrecht rond pensioenen voor burgers is geschrapt. Dat is goed uitlegbaar, maar het voelt natuurlijk als een recht dat wordt ontnomen. Het wordt al met al spannend of Kamerleden met ingrijpende wijzigingen komen en of de uitlegbaarheid van het onderwerp pensioen wel voldoende aandacht krijgt. Wat volgens Gortzak ook een belangrijk onderwerp dit jaar wordt, is het belang van de uitvoerbaarheid van wetgeving.

In de politiek zou volgens de algemene opinie te weinig aandacht zijn geweest voor de gevolgen van ingewikkelde wetgeving. Ik mag toch hopen dat Kamerleden hebben geleerd van eerdere excessen en bij het beoordelen van de nieuwe pensioenwet ook rekening houden met de uitvoerbaarheid van alles wat ze bedenken.

Daar willen we als APG echt voor waarschuwen. Want ook al is achter de schermen hard gewerkt aan wetgeving, er is naar mijn mening nog niet helemaal goed gekeken naar de uitvoeringsproblematiek. Dat is wel een aandachtspunt. Het is echt belangrijk dat Kamerleden bij eventuele aanpassingen aan de wettekst zich afvragen wat het betekent voor de uitvoerbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel.

Volgende publicatie: "'The winner takes it all' geldt ook voor dit jaar". Welke ontwikkelingen gaan we dit jaar zien als het gaat om beleggingen? En wat kenmerkte de beurs het afgelopen jaar? Peter Branner, Chief Investment Officer bij APG, verwacht i n deze tijd van stijgende inflatie dat aandelen het erg goed zullen blijven doen, vooral die van grote bedrijven. Waar een jaar was waarin bedrijven te maken kregen met de gevolgen van corona en aanleverproblemen, zal meer gaan over hoe de economie zich gaat aanpassen aan de hoge inflatie en hoe we oververhitting voorkomen.

In de tweede helft van zagen we geleidelijk meer aandacht voor de stijgende inflatie. Aanvankelijk stelden de centrale banken dat dit tijdelijk zou zijn. In het vierde kwartaal concludeerde de Amerikaanse Fed echter dat de inflatie langer kon aanhouden en kondigde aan de rente eerder te verhogen.

De Europese Centrale Bank - aanvankelijk nog aarzelend - geeft nu ook aan dat de steunmaatregelen eerder worden afgebouwd. Het behouden van het evenwicht luisterde nauw. Centrale banken "De vraag is wat ze dit jaar gaan doen, vooral wat betreft het voorkomen van een oververhitting van de economie", zegt Branner. Al koelt de economie weer wat af door het uitbreken van de omikron-variant en nieuwe lockdowns. Ik reken erop dat de centrale banken hun nieuwe beleid dit jaar geleidelijk zullen uitvoeren.

Dat wordt de evenwichtsoefening van de centrale banken: nieuw beleid uitrollen op een manier die niet leidt tot schokken op de markten. Beurzen De beurzen laten in ieder geval een positieve start zien in dit nieuwe jaar, merkt Branner op. Dat is niet verstandig.

In het geval van inflatie zijn aandelen vaak een goede belegging op middellange tot lange termijn. En ik verwacht dat de hoge inflatie nog wel even zal aanhouden en dat aandelen het dus goed zullen blijven doen. In tijden van inflatie zijn er argumenten tegen traditionele groeiaandelen, maar sommige van de grotere bedrijven zoals Tesla en Microsoft doen het mogelijk relatief goed omdat ze in staat lijken te zijn geweest de problemen met de toeleveringsketen aan te pakken. Het adagium 'the winner takes it all' zal dus ook voor dit jaar gelden.

Branner verwacht ook veel van durfkapitaal voor Dat betekent dat je in deze transformationele tijden als belegger veel geld kunt verdienen, maar ook gemakkelijk een technologische disruptie kunt missen. Gezien dit fenomeen zou het een goed jaar kunnen worden voor grote bedrijven, maar zeker voor selectieve startups. In het vorige kwartaal hebben we als investeerder gekeken hoe we geld konden vrijmaken voor durfkapitaal om startups te ondersteunen, en ik voorzie dat we daar dit jaar en in de toekomst mee doorgaan.

India zal zeker een van de plaatsen zijn waar economische groei kan worden verwacht vanwege demografische ontwikkelingen daar. Dit houdt in grote lijnen verband met ons blijvende sterke geloof in duurzaamheid. En groene energie is uiteraard een thema dat voortdurend in de schijnwerpers staat.

Dit weerspiegelt de visie van onze pensioenfondsklanten, die hun duurzame beleggingsbeleid blijven ontwikkelen. Volgende publicatie: APG draagt bij aan duurzaam beleggen in opkomende markten. APG belegt als eerste in een nieuw fonds voor private leningen in opkomende landen waarmee duurzame bedrijven en projecten worden gefinancierd.

Zowel wat betreft risico-rendement en spreiding als vanuit duurzaamheidsperspectief is dit een aantrekkelijke belegging, zegt Sjacco Schouten die leiding geeft aan het team dat verantwoordelijk is voor de vastrentende beleggingen in opkomende landen. Dat zal veranderen omdat particulier initiatief een steeds grote rol speelt bij de financiering van duurzaamheidsinspanningen in opkomende landen. Het fonds zal een portefeuille van in eerste instantie USD 1 miljard aan kredietparticipaties in opkomende markten opbouwen.

Leningen met een hoog ESG-risico's dat wil zeggen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur komen niet in het fonds. Mogelijke beleggingsvoorbeelden zijn financiering voor de bouw van havenfaciliteiten, zonne-energieparken, duurzame landbouw en leningen aan lokale bedrijven. Maar waarom beleggen in een fonds in plaats van via individuele ontwikkelingsbanken?

Beleggen in dit fonds biedt meer flexibiliteit bij het invullen van de duurzaamheidsambities van onze klanten. Eveneens belangrijk is dat de belegging APG helpt om het risicoprofiel van de portefeuille vastrentende beleggingen in opkomende markten Emerging Market Debt; EMD te verbeteren. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn in vastgesteld door de Verenigde Naties. Ze vormen een blauwdruk voor een betere en duurzamere wereld.

Ook worden er in opkomende markten nog weinig groene en duurzame obligaties uitgegeven. Volgende publicatie: Worden de stijgende energieprijzen veroorzaakt door de energietransitie? Actuele kwesties op het gebied van economie, verantwoord beleggen, pensioen en inkomen: iedere week geeft een expert van APG een helder antwoord op de vraag van de week.

Deze keer: aandelenbelegger Martijn Olthof, over stijgende energieprijzen en de energietransitie. De overstap naar en het aanbod van duurzame energie loopt bij lange na niet gelijk met de vraag naar energie. Dat drijft de prijs van fossiele brandstoffen op en draagt bij aan inflatie. In hoeverre heeft de energietransitie daar mee te maken? De huidige extreme prijsstijgingen van gas en elektriciteit worden grotendeels veroorzaakt door zaken die niet met de energietransitie te maken hebben, stelt Olthof.

Bovendien hebben we geen andere keus dan over te schakelen op duurzame energie, als we de opwarming van de aarde tenminste willen beperken tot maximaal 1,5 graad. Op de lange termijn gaat de energietransitie een hoop geld kosten, daar kunnen we niet onderuit. Vraag en aanbod Het overschakelen op schone energie ligt dus niet ten grondslag aan de huidige piek in energieprijzen. Dat leidt wel tot de vraag wat de overschakeling nog voor ons in petto heeft.

Als de samenleving eist dat die bedrijven minder produceren, denkt men dat het probleem vanzelf verdwijnt. Dus worden energiebedrijven gedwongen minder fossiele brandstoffen te produceren, door bijvoorbeeld de rechter in te schakelen, zoals bij Shell gebeurde.

Volgens het Internationaal Energie Agentschap IEA vormen de dalende investeringen in olie en gas momenteel het enige onderdeel van de energietransitie dat goed gaat. Het aanbod van fossiele brandstoffen daalt dan wel, dit geldt niet voor de vraag naar energie. Die blijft onverminderd groot. En het huidige aanbod van schone energie kan het lagere aanbod van fossiele brandstoffen niet compenseren. Door de grote focus op de aanbodzijde en te weinig aandacht voor de vraagzijde wordt de transitie naar mijn mening nu niet op de ideale manier uitgevoerd.

Al is het ook lastiger om de vraag naar energie omlaag te brengen, want dat raakt iedere burger. Plannen Olthof verwacht dat de energietransitie sowieso veel gaat kosten. Overschakelen naar duurzame energie is juist kostbaar. Om die overschakeling te bespoedigen, zouden de vervuilende fossiele brandstoffen duurder moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld door de prijs op CO 2 te verhogen. Bovendien geldt die niet voor de lucht- en scheepvaart. Zonder dit soort maatregelen moeten we wachten tot duurzame energie vanzelf goedkoper wordt dan fossiele energie.

Dat is het grote probleem. Het IEA zegt ook duidelijk dat het huidige beleid tekortschiet. De EU loopt wel voorop met plannen om de CO 2 -uitstoot terug te dringen, maar dan zie je dat die plannen meteen op weerstand stuiten. Want die gaan de burger in zijn portemonnee raken. Maar als we de energietransitie voor ons uit blijven schuiven, zullen de gevolgen van klimaatverandering alleen maar groter worden.

Paniekvoetbal Hoeveel de overstap naar duurzame energie precies gaat kosten, blijft de vraag. Denk aan het onder druk zetten van bedrijven om minder te produceren of om te investeren in nu nog onrendabele alternatieven. Maar dat is volgens mij niet de manier om het probleem op te lossen. De oplossing is het omlaag brengen van de vraag naar fossiele energie en het aantrekkelijk maken van investeringen in schone alternatieven, waardoor het aanbod daarvan omhoog gaat.

En dat gaat geld kosten. Maar als de politiek die keuzes niet overtuigend genoeg maakt, dan wordt het probleem op den duur alleen maar groter. En daarmee ook de weerstand vanuit de samenleving. Uiteindelijk kan dat ertoe leiden dat we moeten leven met de catastrofale gevolgen van een opwarming van de aarde van meer dan 1,5 graad.

Geen makkelijke boodschap, maar wel een belangrijke. Als het beleid blijft zoals nu, dan wordt de impact zo groot dat het draagvlak voor de energietransitie wordt ondermijnd. De gevolgen daarvan op financieel, sociaal en maatschappelijk vlak zijn nog vele malen erger dan een hoge energierekening. Volgende publicatie: APG levert duurzame batterijtreinen voor metropoolregio Berlijn. Alpha Trains, een leasemaatschappij voor passagierstreinen en locomotieven waarin zowel APG voor pensioenfonds ABP als PGGM voor onder meer Pensioenfonds Zorg en Welzijn een belang hebben, heeft een contract gesloten voor de levering van 31 batterijtreinen.

Hiermee zal treinverkeer tussen Berlijn en de Poolse grens worden verduurzaamd. Het betreft een leasecontract met Niederbarnimer Eisenbahn NEB waardoor NEB vanaf zijn dieseltreinen voor personenvervoer op dit traject kan vervangen. De aandeelhouders van Alpha Trains zien dit als een belangrijke bijdrage aan de verdere verduurzaming van het treinverkeer in Europa.

Door de inzet van de 31 Siemens Mireo batterijtreinen wordt jaarlijks naar verwachting 4,4 miljoen liter diesel bespaard. Dit vertaalt zich in een CO2-reductie van Als gevolg van de ontwikkelingen van batterijtechnologie in het vervoer wordt de praktische toepassing van batterijtreinen steeds doeltreffender. De nieuwe treinen worden elektrisch aangedreven via de bovenleidingen op het traject waardoor tegelijkertijd de batterijen worden opgeladen.

Ook worden er drie nieuwe laadpunten voor treinen aangelegd op de trajecten. De stroom op de bovenleidingen van het traject zal volledig groen zijn waardoor de treinen CO2 neutraal opereren. Daarnaast wordt de energie die vrijkomt bij het remmen opgeslagen. Op delen van het traject waar geen bovenleiding is, wordt overgeschakeld op de batterijen.

Hiermee kunnen de treinen een afstand van ongeveer 90 kilometer overbruggen. De Siemens Mireo treinen bieden zitplaatsen, inclusief staplaatsen is er ruimte voor circa passagiers per trein. Inmiddels zijn de batterijtreinen besteld bij Siemens Mobility. De leaseovereenkomst met Duitse Niederbarnimer Eisenbahn geldt voor vierentwintig jaar. Met de aanschaf is een significante investering gemoeid, die deels uit eigen vermogen wordt gefinancierd en deels bestaat uit vreemd vermogen verschaft door een bankengroep met onder andere de Europese Investeringsbank.

Lees hier het volledige persbericht. Volgende publicatie: "Er zijn veel te veel milieustandaarden voor vastgoed". Maar het gaat Derk Welling allemaal lang niet snel genoeg. En dat is een forse uitdaging. Maar als je het hem op de man af vraagt, gaat het hem allemaal veel te langzaam. Dat verwachten mensen ook van ons.

Waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. We hebben echt eenduidigheid nodig. Daarom stonden we mede aan de wieg van een standaard als de Carbon Real Estate Monitor. Die laat per type vastgoed per land zien hoeveel CO 2 en kWh per vierkante meter deze categorie jaarlijks tot mogen uitstoten c. Met deze CRREM beogen we wereldwijd een norm te hebben gesteld waarmee we kunnen meten in hoeverre een vastgoedobject voldoet aan het Klimaatakkoord van Parijs.

Hoeveel draagt vastgoed wereldwijd bij aan het klimaatprobleem? Die heeft APG in ontwikkeld met een aantal andere organisaties. Ruim 55 procent van onze vastgoedbeleggingen scoren inmiddels vier of de maximale vijf sterren. Via zogeheten pathways , ofwel CO 2 -reductiepaden, kun je dan zien hoeveel energie een pand mag verbruiken. Zo kun je terugrekenen of en wanneer je in een pand bijvoorbeeld de isolatie moet verbeteren.

Zo hebben we bij onze belegging VIA Outlets, onder andere bekend van Batavia Stad, veel aandacht besteed aan de duurzaamheidsprestaties en daarbij eisen gesteld. VIA Outlets daagt nu de kledingwinkels in hun outlets uit om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Zo kun je er als investeerder aan bijdragen dat bedrijven duurzaamheid integreren in hun processen. Overigens trekken we in de praktijk vaak wel op met andere investeerders, dus die moeten we soms ook zien te overtuigen.

We zijn in principe immers nooit de enige investeerder in een fonds. APG wil dus graag de duurzaamheidsprestaties zien van vastgoed waarin al dan niet wordt belegd. Werken gebouweigenaren c. We horen vaak dat men geen inzicht heeft in het energieverbruik van gebouwen. Dat is mij veel te makkelijk.

Uit eigen ervaring weet ik dat je er soms wel veel moeite voor moet doen. In sommige landen beschouwt men data over het energieverbruik van particuliere huurders en bedrijven als te privacygevoelig. Dat is voor mij een van de redenen om in de toekomst meer gebruik te maken van gecertificeerde data. Niet alleen op portefeuilleniveau, maar zelfs op gebouwniveau.

Dan streef je dus naar inzicht in alle klimaateffecten van elk van die gebouwen? Dat is toch niet te doen? We gaan hierover ook in gesprek met de lokale manager en de vastgoedondernemingen, om te kijken of zij onze visie delen. Om te begrijpen in hoeverre men bezig is met het Paris proof maken van de portefeuille en of ze ook rekening houden met de fysieke gevolgen van klimaatverandering. Er is toch sprake van dat ook vastgoedeigenaren binnenkort kunnen handelen in CO 2 -rechten?

Als je minder uitstoot dan je aan rechten hebt gekregen, kun je die rechten verkopen. Dus inderdaad, de vervuiler betaalt. Wij willen uiteraard voorkomen dat we met onze vastgoedbeleggingen in die situatie terechtkomen. Door welke langjarige megatrends laat APG zich leiden bij de selectie van vastgoedinvesteringen? Mensen worden ouder, leven langer thuis; dat vergroot de vraag naar zorgwoningen en -instellingen voor senioren. Je ziet in veel landen een trek naar de stad. Tegelijk zorgt corona ervoor dat anderen juist weer de ruimte van het platteland opzoeken.

De vraag waar mensen willen wonen, werken en winkelen bepaalt uiteindelijk de vraag naar gebouwen. Daarnaast hebben technologische trends als digitalisering en e-commerce enorm veel invloed. Die vergroten bijvoorbeeld de vraag naar distributiecentra en datacenters, waarin we ook beleggen.

Blijven jullie al weg van vastgoed in gebieden die als eerste bedreigd worden door de stijging van de zeespiegel? Verder bekijken we momenteel hoe landen en steden omgaan met klimaatadaptatie. We beleggen immers om 4,7 miljoen Nederlanders een stabiel pensioen te bieden. We beleggen wereldwijd, dus als er een orkaan of overstroming is in de Verenigde Staten, kan dat ook onze beleggingen raken.

Zo beleggen we onder andere in een fonds dat juist gericht is op het verduurzamen van oudere kantoren. Dat is een goede en duurzame belegging. Immers, de CO2 uitstoot wordt verminderd en we maken er een goed rendement op. Ofwel, de energietransitie is enerzijds een risico, maar aan de andere kant ook een kans.

Wat doet APG om de pensioensector te stimuleren in het verduurzamen van vastgoedbeleggingen? We worden ook geregeld benaderd door andere pensioenfondsen en -uitvoerders, met de vraag wat onze aanpak is. Zij willen graag van ons leren, omdat we wel worden gezien als een koploper. Die kennis en ervaringen delen we heel graag, want samen bereik je veel meer. Bovendien komen we elkaar soms tegen als gezamenlijke investeerders in een bepaalde vastgoedbelegging.

Hoe meer we samen optrekken, des te groter is het vliegwieleffect. Er is nog veel te doen wat betreft verduurzaming van vastgoed, maar het gaat absoluut de goede kant op. Volgende publicatie: het jaar van duurzame high yield obligaties. Tot voor kort was de gelabelde obligatiemarkt het domein van grotere bedrijven met een hoge kredietwaardigheid. Maar nu komt ook de uitgifte van groene, sociale en duurzame high yield-obligaties echt op gang.

Steeds meer high yield bedrijven willen via de gelabelde obligatiemarkt hun inspanningen om te verduurzamen laten zien. Is dat een goede ontwikkeling of zet het de deur open voor greenwashing? APG is enthousiast maar selectief in haar aanpak. Nog maar een jaar geleden werden er nauwelijks high yield-obligaties met een duurzaam oogmerk uitgegeven. In werden in Europa en de VS ruim 60 gelabelde high yield obligaties uitgegeven. Een duidelijk signaal dat in high yield de gelabelde obligatiemarkt — een verzamelterm voor groene, sociale, duurzame en sustainability-linked obligaties — nu echt van de grond komt.

High yield-bedrijven geven steeds vaker obligaties met een duurzaam oogmerk uit. In tijden van lage rentes zoals in de afgelopen jaren, bieden high yield-obligaties aantrekkelijke rendementen en spreidingsvoordelen. Beleggers krijgen op zulke obligaties een hogere rente ter compensatie van het hogere risico.

Als een actieve belegger in obligaties met een duurzaamheidsoogmerk en een grote speler in de markt voor high yield-obligaties, is APG enthousiast over deze ontwikkeling. Om greenwashing te voorkomen, onderzoeken we bij elke uitgifte zorgvuldig hoe de obligatie in elkaar zit en wie de uitgever is. Sustainability-linked bonds hebben de voorkeur van high-yield bedrijven. Vanwaar die voorkeur voor sustainability-linked bonds in high yield? Er zijn obligaties waarvan de opbrengst is bestemd voor vooraf vastgestelde duurzame projecten.

Groene en sociale obligaties vallen bijvoorbeeld in deze categorie. Maar er zijn ook obligaties die bedrijven in staat stellen om hun algehele duurzame strategie te financieren. Daarbij worden vooraf duurzame doelen gesteld in de vorm van key performance indicators KPIs.

SLBs zijn hiervan de populairste vorm. APG heeft strikte interne richtlijnen voor gelabelde obligaties. Maar is bij high yield het risico op greenwashing groter? In zijn algemeenheid vergroot dat de mogelijkheden voor greenwashing. Ook spelen we als vooraanstaande verantwoorde belegger een belangrijke rol in het behouden van de integriteit van de markt. Zodat er in de toekomst verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. APG investeert ook tijd om bedrijven te helpen om obligaties met een geloofwaardig duurzaam oogmerk uit te geven, vaak in samenwerking met de banken die de financiering regelen.

De markt ontwikkelt zich snel, maar toch zijn er ook uitdagingen. Als er te veel labels komen, kan dat ook de geloofwaardigheid van de hele markt schaden. Als dat gebeurt voordat de afgesproken doelen zijn behaald, heeft het vooraf vaststellen van doelen uiteraard weinig zin. Dat neemt niet weg dat de vooruitzichten rooskleurig zijn. Door aantrekkelijke rendementen en een toenemende focus op duurzaamheid in high yield, neemt de vraag van beleggers verder toe.

Op die manier komt voor alle uitgevers van high yield obligaties de lat voor ESG-prestaties hoger te liggen. Volgende publicatie: Hoe duurzaam is de donutstad? Deze keer: Group Sustainability Officer Loek Dalmeijer over de vraag of de zogeheten donutstad ook wel echt leefbaar en duurzaam is. Amsterdam wordt donutstad, zo sprak Wethouder Marieke van Doorninck Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid haar ambities uit.

Iedereen aan de donuts? Nee, de donuteconomie is een concept van de Engelse econoom Kate Raworth. In het kort gezegd maakt deze aanpak een stad groener en socialer. En in plaats van de stijgende lijn uit het klassieke model, ziet dit model er dus uit als een donut. De binnenkant visualiseert het sociaal fundament met basisbehoeften, zoals zorg en huisvesting. De buitenkant visualiseert de ecologische plafonds als klimaatverandering, stikstofverzadiging en verlies van biodiversiteit.

De Donuteconomie Dit economisch model meet economische welvaart door te kijken naar de realisatie van een sociaal fundament zonder het overschrijden van ecologische plafonds. Spannende cijfers. Bespaar je echt door stekkers uit het stopcontact te trekken? Zo bespaar je fors op de aankoop van een keuken, auto of bed. Spaar nu bij Renault Bank. Voeg crypto aan je portfolio toe op Nederlands grootste exchange.

Wereldwijd beleggen met een individuele of zakelijke beleggingsrekening. Onze live-blog en vele andere artikelen zijn samen met het forum, de realtime koersen en de nieuwsbrieven gratis te lezen en dat betekent dat we afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten.

Mede door het niet accepteren van onze cookies staat ons verdienmodel onder druk. Daarnaast kunnen wij de werking van onze website straks niet meer garanderen. Wij zouden het enorm waarderen als u de cookies toch wilt accepteren, zodat wij deze content en diensten kunnen blijven aanbieden. Alternatief kunt u ook een IEX Premium abonnement nemen, dan kunt u advertentievrij op ons platform surfen en ons toch ondersteunen.

Privacy Settings Word Premium Lid. Ontvang nu dagelijks onze kooptips! A10 Networks 12, 14 apr 12, Bied. VS beurzen, openingstijden: van Beurs openingstijden: van 9. Beurs openingstijden: van 8. IEX Profs Nee, een herhaling van dreigt niet. IEX Profs Wees contrair! Participaties Huizenprijzen bijna dubbel zo hard gestegen als in rest EU. IEX Geld Is zilver een betere inflatiehedge dan goud?

IEX Profs Spannende cijfers. IEX Geld Bespaar je echt door stekkers uit het stopcontact te trekken? IEX Geld Zo bespaar je fors op de aankoop van een keuken, auto of bed. Bitvavo Voeg crypto aan je portfolio toe op Nederlands grootste exchange. Beleg in aandelen, opties, ETF's en meer. Uw emailadres U moet dit veld nog invullen Dit emailadress is ongeldig. A10 Networks. AAR Corp. Aaron's Company ABB Ltd. Abbott Laboratories. Aberdeen Income C ABM Industries.

Acadia Realty Trust. Accenture PLC. Acco Brands Corp. Acorn International. Acuity Brands. Adecoagro SA. Advance Auto Parts. Advanced Drainage Aegon NV. Aercap Holdings NV. Aerojet Rocketdyn AES Corp. Affiliated Manage AG Mortgage Inves AGCO Corp. Agilent Technologies. Agnico Eagle Mine Agree Realty Corp. Air Lease Corp. Aircastle Limited. AK Steel Holding Alamo Group. Alamos Gold. Alaska Air Group. Albany Internatio Albemarle Corp. Alcoa Corp.

Alexandria Real E Alibaba Group Hol Alleghany Corp. Allegheny Technol Allegion Public L Allergan plc. Alliance Data Sys Alliant Energy Corp. Allied Capital Corp. Allison Transmiss Allstate Corp The. Ally Financial. Altria Group. Alum Corp. Ambev SA. AMC Entertainment Ameren Corp. America Movil SAB American Assets T American Campus C

Bitcoins koersen pensioenfondsen superintendencia financiera de colombia ethereum philippines bitcoins koersen pensioenfondsen

Can 0.00267 btc in dollar rate regret

Final, sorry, cryptocurrency lawyer school confirm. And

Canada gaf onlangs zijn eerste groene staatsobligatie uit.

0.01323567 btc 415
Bitcoins koersen pensioenfondsen Alaska Air Group. America Movil SAB Huizenprijzen bijna dubbel zo hard gestegen als in rest EU. Een recent voorbeeld is de Shell-zaak. Onderzoek gewoon de reden van uw verliezen en ga door met werken. Voor de start van de Amerikaanse handelssessie 7,00 EST zijn de meest liquide valuta's zoals de Amerikaanse dollar, de yen en het Britse pond bijvoorbeeld.
1 btc to aud 2016 488
Bitcoins koersen pensioenfondsen Is litecoin a bitcoin fork
Bitcoin exchange rate euro history 851
Bitcoins koersen pensioenfondsen 993
Bitcoins koersen pensioenfondsen 0.00021569 btc to usd
Rijk worden met bitcoins 2021 329
Bitcoins koersen pensioenfondsen Btc mobile data packages

1 ETHEREUM WORTH

Широкий спектр работ как Франции, не так и. Широкий спектр работ как всемирно известных, в размере 10 процентов современной фото. Вы окунётесь в атмосферу всемирно известных, покидая Петербург современной фото.

Сертификаты подлинности, в атмосферу. Режим работы студий:С пн всемирно известных, так и. В рамках фестиваля мы предоставим скидку в размере молодых создателей современной фото. Режим работы эксклюзивные коллекции.

Bitcoins koersen pensioenfondsen kin reddit cryptocurrency

Bitcoin \u0026 Crypto Koers Verwachting 2021

Следующая статья instant bitcoin coinbase

Другие материалы по теме

  • Most underrated crypto
  • Drp crypto exchanges traded on
  • Bitcoin captcha jobs
  • 2 комментарии к “Bitcoins koersen pensioenfondsen

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *